• Εργοδότης: ManDynamic
 • Περιοχή: Πέλλα (Έδεσσα)
 • Προβολή στον Χάρτη
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Δίπλωμα: Δεν απαιτείται
 • Δημοσιεύθηκε: 209 ημέρες πριν
Προσοχή! Η συγκεκριμένη αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο PellaJobs.gr. Συνεπώς, η θέση έχει καλυφθεί. Ελπίζουμε να καταλάβεις..

Νέα θέση εργασίας στην περιοχή Πέλλα (Έδεσσα)!
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό για να εργαστεί σε επάγγελμα κατηγορίας: Τεχνίτης Κουφωμάτων, ενώ πρόκειται για εργασία Πλήρους Απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η ManDynamic, μία από τα μεγαλύτερα γραφεία εύρεσης εργασίας στην περιοχή μας, αναζητά Τεχνίτη Κουφωμάτων για Εταιρεία στην περιοχή της Έδεσσας (Πέλλα).

Απαρραίτητα προσόντα για κάθε εργαζόμενο που πρόκειται να υποβάλει αίτηση είναι τα παρακάτω:

 • Βασικές τεχνικές - κατασκευαστικές γνώσεις
 • Γνώση Ηλεκτροσυγκόλλησης

Επιθυμητά προσόντα (τα οποία θα σου δώσουν προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων):

 • Γνώσεις Κατασκευής Κουφωμάτων

Παρέχονται τα παρακάτω (με την πρόσληψη του εργαζομένου):

 • Μισθός
 • Ασφάλιση
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Μόνιμη Συνεργασία