• Ειδικότητα: Διανομέας Εφημερίδας
  • Εργοδότης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
  • Περιοχή: Βέροια (Ημαθία)
  • Προβολή στον Χάρτη
  • Μερική Απασχόληση
  • Δίπλωμα: Δεν απαιτείται
  • Δημοσιεύθηκε: 98 ημέρες πριν
Προσοχή! Η συγκεκριμένη αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο PellaJobs.gr. Συνεπώς, η θέση έχει καλυφθεί. Ελπίζουμε να καταλάβεις..

Νέα θέση εργασίας στην περιοχή Βέροια (Ημαθία)!
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό για να εργαστεί ως: Διανομέας Εφημερίδας (κατηγορία επαγγέλματος: Μεταφορές & Ναυτιλία), ενώ πρόκειται για εργασία Μερικής Απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

 Κεντρικής 195, Βέροια 

Μεταφορές & Ναυτιλία - PellaJobs.gr