Σχεδόν φτάσαμε...

 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Βέροια (Ημαθία)

Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής - Ημαθία

Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας και της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα την Ημαθία:

Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής

Κωδικός: ΜΜΠA-20

Το έργο:

Η ενεργός συμμετοχή στην επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής, η εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την παραγωγή και η επίβλεψη πάσης φύσεως μηχανολογικού θέματος στην παραγωγή.

Προδιαγραφές θέσης:

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού πολυτεχνείου ή ισότιμου
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογα καθήκοντα μηχανολόγου μηχανικού παραγωγής, κατά προτίμηση σε κλάδο τροφίμων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, επικοινωνία)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και προγράμματος ERP
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα συντονισμού ομάδας εργασίας στην παραγωγή και επίβλεψης ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας (δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου, επιθυμητή η κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου)
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:

 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στο [email protected].

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τηλέφωνο

e-Mail (Αποστολή Βιογραφικών)