Σχεδόν φτάσαμε...

 
Τεχνολόγος Τροφίμων

Τεχνολόγος Τροφίμων

Βέροια (Ημαθία)

Τεχνολόγος Τροφίμων - Ημαθία

Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.

Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της περαιτέρω παραγωγικής ανάπτυξης της εταιρίας αναζητείται κατάλληλος-η υποψήφιος-α για να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα την Ημαθία:

Τεχνολόγος Τροφίμων

Κωδικός: ΤΦΑ-20

Το έργο:

Η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης, εργαστηριακών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Προδιαγραφές θέσης:

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογα καθήκοντα πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων
 • Καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας για την παραγωγή τροφίμων και την πιστοποίηση σε ISO 22000, BRC και IFS
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, επικοινωνία)
 • Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και σχετικού προγράμματος λογισμικού
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με την ομάδα παραγωγής
 • Δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Προσφέρονται:

 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι υποψήφιοι-ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, στο [email protected].

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τηλέφωνο

e-Mail (Αποστολή Βιογραφικών)


Σχετικές Αγγελίες

Δεν βρέθηκαν αντίστοιχες ενεργές αγγελίες εργασίας!