Στοιχεία Αγγελίας

Περιοχή Καστοριά | Διεύθυνση Εργασίας

Απασχόληση Πλήρης Απασχόληση

Δίπλωμα Δεν απαιτείται

e-Mail [email protected]

Τηλέφωνο 9999999999

Link Μετάβαση

Δημοσιεύθηκε
9 ημέρες πριν
Προβολές
31+

Νέα θέση εργασίας στον νομό: Καστοριά (περιοχή: Διεύθυνση Εργασίας)!
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό για να εργαστεί ως: ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ, ενώ πρόκειται για εργασία Πλήρους Απασχόλησης.
Δεν απαιτείται να κατέχεις οποιοδήποτε δίπλωμα για να προσληφθείς.

Ειδικότερα:

Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας Διεύθυνση Εργασίας 


Η υποβολή αίτησης επεξεργασίας της αγγελίας είναι εφικτή μόνον μία φορά ανά 48 ώρες. Συνεπώς, εάν έχει ήδη σταλεί μία αίτηση τις τελευταίες 48 ώρες, θα πρέπει να ελέγξεις τα εισερχόμενα e-Mail σου. Παράλληλα, υποβάλλοντας νέα αίτηση, ένα σφάλμα θα εμφανιστεί.