Προσοχή!
Η συγκεκριμένη αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο PellaJobs.gr, καθώς η θέση έχει καλυφθεί. Ελπίζουμε να καταλάβεις..

image

13K-2021

Νέα θέση εργασίας στον νομό: Πέλλα!
Εργοδότης: ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό για να εργαστεί ως: 13K-2021, ενώ πρόκειται για εργασία Δημοσίου Τομέα.
Δεν απαιτείται να κατέχεις οποιοδήποτε δίπλωμα για να προσληφθείς.

Ειδικότερα:
<p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ΑΣΕΠ 13K/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31.12.2021</strong><br>13K/2021&nbsp;<a href="http://www.odigostoupoliti.eu/proslipsi-asep-prokirixi-asep/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(10, 135, 219); transition-duration: 0.25s;">Προκήρυξη του ΑΣΕΠ</a>, που αφορά στην&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»</strong>&nbsp;σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριακόσιες έξι (306) θέσεις.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 25px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Ubuntu; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Υποβολή αιτήσεων από 20 Ιανουαρίου 2022 έως 7 Φεβρουαρίου 2022</strong></p>

Χαρακτηριστικά

Εργοδότης ΑΣΕΠ
Περιοχή Πέλλα
Απασχόληση Δημόσιος Τομέας
Δίπλωμα Δεν απαιτείται
Σύνδεσμος (Link) Μετάβαση
Δημοσιεύθηκε
133 ημέρες πριν
Προβολές
332904+

Άλλες Δυνατότητεςe-Mail Επεξεργασίας


Η υποβολή αίτησης επεξεργασίας της αγγελίας είναι εφικτή μόνον μία φορά ανά 48 ώρες. Συνεπώς, εάν έχει ήδη σταλεί μία αίτηση τις τελευταίες 48 ώρες, ένα σφάλμα θα εμφανιστεί που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξεις τα εισερχόμενα e-Mail σου.

Σχετικές Αγγελίες