Προσοχή!
Η συγκεκριμένη αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο PellaJobs.gr, καθώς η θέση έχει καλυφθεί. Ελπίζουμε να καταλάβεις..

image

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νέα θέση εργασίας στον νομό: Θεσσαλονίκη!
Εργοδότης: MindmeUp.
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό για να εργαστεί ως: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ενώ πρόκειται για εργασία Πλήρους Απασχόλησης.
Δεν απαιτείται να κατέχεις οποιοδήποτε δίπλωμα για να προσληφθείς.

Ειδικότερα:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Η </span><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-GB">MindmeUp</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"> αναζητά 1 άτομο για τη θέση του <b>Χημικού Μηχανικού </b>εκ μέρους βιομηχανίας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης με επιθυμητή ημερομηνία έναρξης τον Φεβρουάριο του 2022. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt 21.3pt; line-height: 17.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Αρμοδιότητες:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Έλεγχος και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας και φιλτραρίσματος του νερού.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Πραγματοποίηση μελετών, σχεδιαστικών και κατασκευαστικών σχεδίων.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Διαχείριση προμηθειών και συντονισμός επικοινωνίας με πελάτες του εξωτερικού/εσωτερικού.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Εκτίμηση προϋπολογισμού, μελέτη και κοστολόγηση συστημάτων.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Ηλεκτρονική και φυσική αρχειοθέτηση παραστατικών και εγγράφων σχετικά με τις διεργασίες διαχείρισης και επεξεργασίας του νερού.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Στενή συνεργασία με την Διεύθυνση για την αναμόρφωση και βελτιστοποίηση του προγράμματος υλοποίησης παραγγελιών, με στόχο τη διασφάλιση της προσφερόμενης ποιότητας εξυπηρέτησης του πελατολογίου με το μικρότερο δυνατόν κόστος.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Πραγματοποίηση ταξιδιών σε πελάτες του εξωτερικού για παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt 21.3pt; line-height: 17.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Προσόντα – Δεξιότητες:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Απόφοιτος ΑΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης (ειδικότητα Χημικός Μηχανικός)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Γνώσεις αναφορικά με τεχνικές επεξεργασίας του νερού.</span></b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος </span><b><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US">Autodesk</span></u></b><b><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"> </span></u></b><b><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US">Inventor</span></u></b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Εξοικείωση με εργαλεία δισδιάστατης ή τρισδιάστατης μηχανολογικής σχεδίασης και βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. AutoCAD, ProE ή άλλο)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Άριστη γνώση Η/Υ και </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US">MS</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US">Project</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Άριστη γνώση Αγγλικών.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Εμπειρία χειρισμού προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης (πχ </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US">SAP</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Ικανότητα αντίληψης, ανάλυσης αναγκών και επίλυσης προβλημάτων.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Υπευθυνότητα, οργάνωση, συνέπεια και επικέντρωση στην ασφάλεια.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt 21.3pt; line-height: 17.4pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Παροχές:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Καθαρές απολαβές από 1.000€ - 1.300€.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Πενθήμερη εργασία Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Παροχή εταιρικού κινητού και </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US">laptop</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:21.3pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη των προσόντων.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Αν ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US">info</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">@</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US">mindmeup</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US">com</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US">gr</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p>

Χαρακτηριστικά

Εργοδότης MindmeUp
Περιοχή Θεσσαλονίκη
Απασχόληση Πλήρης Απασχόληση
Δίπλωμα Δεν απαιτείται
e-Mail [email protected]
Τηλέφωνο 6982528555
Δημοσιεύθηκε
119 ημέρες πριν
Προβολές
72709+

Άλλες Δυνατότητεςe-Mail Επεξεργασίας


Η υποβολή αίτησης επεξεργασίας της αγγελίας είναι εφικτή μόνον μία φορά ανά 48 ώρες. Συνεπώς, εάν έχει ήδη σταλεί μία αίτηση τις τελευταίες 48 ώρες, ένα σφάλμα θα εμφανιστεί που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξεις τα εισερχόμενα e-Mail σου.

Σχετικές Αγγελίες