Προσοχή!
Η συγκεκριμένη αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο PellaJobs.gr, καθώς η θέση έχει καλυφθεί. Ελπίζουμε να καταλάβεις..

image

ΥΠΟΔΟΧΗ - ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΚΕΝΤΡΟ SPA

Νέα θέση εργασίας στον νομό: Πέλλα (περιοχή: Λουτράκι Αριδαίας )!
Εργοδότης: ManDynamic .
Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό (αποκλειστικά γυναικείου φύλου) για να εργαστεί ως: ΥΠΟΔΟΧΗ - ΡΕΣΕΨΙΟΝ, ΚΕΝΤΡΟ SPA , ενώ πρόκειται για εργασία Μερικής Απασχόλησης.
Δεν απαιτείται να κατέχεις οποιοδήποτε δίπλωμα για να προσληφθείς.

Ειδικότερα:
<p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Η ManDynamic αναζητά Άτομο για Υποδοχή / Ρεσεψιόν σε Κέντρο Spa</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;">Περιοχή:</strong> Λουτράκι - Αριδαίας, Ν. Πέλλας</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;">Αρμοδιότητες:</strong></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px 0px 0px 22px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style: none; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(11, 13, 14); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Κρατήσεις</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Εξυπηρέτηση πελατών</li></ul><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;">Απαραίτητα προσόντα:</strong></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px 0px 0px 22px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style: none; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(11, 13, 14); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Άριστη γνώση Αγγλικών</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Χρήση Η/Υ</li></ul><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;">Παροχές:</strong></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><ul style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px 0px 0px 22px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style: none; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(11, 13, 14); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Μισθός</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Ασφάλιση</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; list-style-type: none; font-size: 1em;">Τετραήμερη απασχόληση</li></ul><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Γραφείο Ευρέσεως εργασίας</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου &amp; Τσιμισκή 13, Έδεσσα, Πέλλα</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Τηλ: (+30) 2381 100600</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Δευτέρα - Παρασκευή 08:00π.μ. - 16:00μ.μ.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1em;"></p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; cursor: text; word-break: break-word; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(57, 63, 71); font-family: Inter, Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: pre-wrap;">Υποβολή Βιογραφικών: [email protected]</p>

Χαρακτηριστικά

Εργοδότης ManDynamic
Περιοχή Πέλλα | Λουτράκι Αριδαίας
Απασχόληση Μερική Απασχόληση
Δίπλωμα Δεν απαιτείται
e-Mail [email protected]
Τηλέφωνο 2381100600
Σύνδεσμος (Link) Μετάβαση
Δημοσιεύθηκε
117 ημέρες πριν
Προβολές
87552+

Άλλες Δυνατότητεςe-Mail Επεξεργασίας


Η υποβολή αίτησης επεξεργασίας της αγγελίας είναι εφικτή μόνον μία φορά ανά 48 ώρες. Συνεπώς, εάν έχει ήδη σταλεί μία αίτηση τις τελευταίες 48 ώρες, ένα σφάλμα θα εμφανιστεί που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξεις τα εισερχόμενα e-Mail σου.

Σχετικές Αγγελίες