Συστατική Επιστολή

Λήψη ΑρχείωνΣυμβουλές για μια σωστή Συστατική Επιστολή

Είναι πιθανό κάποια στιγμή στη ζωή σου να χρειαστεί να προσκομίσεις μια συστατική επιστολή ή να γράψεις μια για κάποιον άλλο. Μπορεί να είναι ...για έναν συνάδελφό σου, πρώην μαθητή σου ή υπάλληλό σου. Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις τη σημασία των συστατικών επιστολών και πως πρέπει να είναι γραμμένη για μέγιστο αποτέλεσμα.
Η συστατική επιστολή συνήθως γράφεται από άτομο με κάποιο κύρος. Χρησιμοποιείται για τη πιστοποίηση των ικανοτήτων, επιτευγμάτων και το συνεργάσιμο χαρακτήρα του ατόμου που τη ζητάει. Θεωρείται επίσημο έγγραφο. Συνεπώς, ο χαρακτήρας και το ύφος όσων γράφονται σε αυτή θα πρέπει να είναι επίσημο και στοχευμένο για επαγγελματική χρήση.

Τι θα πρέπει να περιέχει μια συστατική επιστολή;
Η ακριβής σύνταξη μιας τέτοιας επιστολής διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση της, αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα (Σημ.: Στα παρακάτω, “υποψήφιος” θα είναι το άτομο για το οποίο γράφεται η επιστολή):
1. Ξεκίνησε ρίχνοντας μια ματιά στο υπόδεγμα συστατικής επιστολής που παρέχουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη. Αν γράφεις εσύ την επιστολή, απευθύνσου με το χαρακτηρισμό “Αγαπητέ/ή”, ή “Προς οποιοδήποτε ενδιαφερομενο” αν δε γνωρίζεις τον παραλήπτη.
2. Στη συνέχεια καλό θα είναι να υπάρχει μια εισαγωγή από το άτομο που τη γράφει για τον εαυτό του και να συστήνεται. Θα πρέπει να είναι σύντομη και να περιέχει μόνο τη θέση και τη σχέση του με τον υποψήφιο.
3. Μετά, θα πρέπει ο συγγραφέας της επιστολής να επιβεβαιώνει στοιχεία ή πληροφορίες που θα συνάψει ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του. Για παράδειγμα, αν ζητάς τη συστατική επιστολή από τον εργοδότη σου, θα πρέπει ο ίδιος να αναφέρει ή επιβεβαιώνει: Τον τίτλο και τη θέση σου στην επιχείρηση, το μισθό σου τη στιγμή που έφυγες από την επιχείρηση, τις ημερομηνίες τις οποίες εργάστηκες για την εν λόγω εταιρία. Αν η χρήση της επιστολής είναι για ακαδημαϊκούς λόγους, απλά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται οι βαθμοί του υποψηφίου.
4. Στην τρίτη παράγραφο συνήθως αναφέρονται οι προσωπικές εντυπώσεις αυτού που γράφει την επιστολή για τις δεξιότητες και τη ποιότητα χαρακτήρα του υποψηφίου. Αν γράφεται από εργοδότη, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι θα ξαναπροσλάμβαναν τον υποψήφιο και ότι η συμβολή του ήταν σημαντική. Αν κάποιο στοιχείο του είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, καλό θα είναι να τονιστεί (όπως για παράδειγμα το πνεύμα συνεργασίας).
5. Η τέταρτη παράγραφος είναι μια καλή ευκαιρία για να αναφερθούν πραγματικά παραδείγματα από στιγμές που ο υποψήφιος έκανε κάτι σημαντικό. Εδώ μπορεί να χρειαστεί ο υποψήφιος να ενημερώσει το συγγραφέα της επιστολής για τυχόν περιστατικά, ενέργειες, κατορθώματα ή δραστηριότητες που έκανε και δεν τις γνωρίζει.
6. Κλείνοντας, θα πρέπει να υπάρχει ένας θετικός τόνος και τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα, καθώς και προτροπή για επικοινωνία μαζί του, αν χρειαστεί κάτι περαιτέρω.
7. Όπως σε κάθε επίσημο έγγραφο, θα πρέπει να τελειώνει με την κατάλληλη φράση, όπως για παράδειγμα “Με εκτίμηση” ή με “Με τιμή”.

Ποιός πρέπει να γράφει τις συστατικές επιστολές;
Αρχικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συστατική επιστολή αποτελεί επίσημο έγγραφο, που σημαίνει ότι δε θα πρέπει να περιέχει ανακρίβειες ή διαστρέβλωση στοιχείων. Συνεπώς, θα πρέπει να γράφεται από κάποιον που σε γνωρίζει (όπως ο υπεύθυνος, συνάδελφος, εργοδότης, καθηγητής σου κτλ) και έχει κάποιο κύρος για να υποστηρίξει τα γραφόμενά του. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ σας μια σχέση που να δείχνει ότι ο προμηθευτής της επιστολής σου, σ' έχει βιώσει και αυτά που γράφει ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα.
Αν ζητήσει κάποιος να γράψεις εσύ μια επιστολή για το εν λόγω άτομο, θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτείς ότι έχεις το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να το πράξεις. Έπειτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα εξής κριτήρια (Σημ.: Στα παρακάτω, “υποψήφιος” θα είναι το άτομο για το οποίο γράφεις την επιστολή):
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάποιος που γνωρίζεις καλά. Για παράδειγμα, αν είσαι καθηγητής και σου ζητήσει επιστολή ένας φοιτητής που δε παρακολουθούσε το μάθημά σου, θα είναι δύσκολο να την προσφέρεις.
2. Θα πρέπει να γνωρίζεις τον υποψήφιο ως ένα βαθμό, για να έχουν βάση αυτά που θα γράψεις. Για παράδειγμα, έχει νόημα να γράψεις μια τέτοια επιστολή για κάποιον ή κάποια συνάδελφό σου, μιας και δουλέψατε μαζί κάποιον καιρό.
3. Αν δε μπορείς να γράψεις με ειλικρίνεια και έμφαση στα θετικά στοιχεία του υποψηφίου (για παράδειγμα αν είχατε τσακωθεί παλαιότερα ή δεν βρίσκεις κάποια θετικά στοιχεία), καλύτερα να μην τη γράψεις και να τον συμβουλέψεις να την προμηθευτεί από κάποιον πιο αρμόδιο.

Σε ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείται μια Συστατική Επιστολή;
1. Όταν ένας υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας, κάνει αίτηση στέλνοντας το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή του, η χρήση της συστατικής επιστολής θα δώσει ειλικρίνεια και κύρος στα γραφόμενά του.
2. Όταν στη συνέντευξη προσφέρουν στον αιτούντα μια θέση απασχόλησης, μπορεί η συνοδευτική επιστολή να ζητηθεί ως προαπαιτούμενο για τη σύναψη συμβολαίου και την εκκίνηση εργασίας.
3. Είναι πλέον απαιτούμενη η χρήση της και για την υποβολή αίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
4. Ένας φοιτητής που κάνει αίτηση για υποτροφία, είναι πολύ πιθανό να τη χρειαστεί ή να του χρησιμεύσει.
5. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις, θα τους είναι χρήσιμη μια συστατική επιστολή από προηγούμενους πελάτες τους, για να κατοχυρώσουν την ικανότητα και αξιοπιστία τους.


Newsletter