Σχεδόν φτάσαμε...

Αναζήτηση Εργαζομένου

Στο PellaJobs.gr σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Για αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται σε κανέναν να προβάλει τις πληροφορίες του εκάστοτε εργαζόμενου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το μεταβιβάσει, αποκλειστικά, ο εκάστοτε εργαζόμενος στον εργοδότη της επιθυμίας του και μόνον με την χρήση ενός κωδικού πρόσβασης!